Εγγραφή χρήστη

Αν δεν έχετε εισέλθει στο Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ στο παρελθόν, παρακαλώ εισάγετε τη διεύθυνση e-mail στο πλαίσιο παρακάτω και κάντε κλικ στο "Εγγραφείτε".

Αν εσείς ή το Τμήμα σας ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ, παρακαλώ επικοινωνήστε με τους διαχειριστές του Αποθετηρίου ΕΛ/ΛΑΚ.

FOSS Repository Στοιχεία επικοινωνίας διαχειριστή: