Παιγνιώδης Μάθηση σε ενήλικους σπουδαστές
Συγγραφέας/Δημιουργός: Serafeim A. Triantafyllou
Συντελεστές: 220: Serafeim A. Triantafyllou
Ημερομηνία: 2021-11-27
Περίληψη: Η παιγνιώδης μάθηση δρα υποστηρικτικά στη μαθησιακή διαδικασία ενισχύοντας τη μάθηση, την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους σπουδαστές, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία μέσα από ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης για τους σπουδαστές. Η παιγνιώδης μάθηση είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση που εμπνέεται από το πώς λειτουργούν τα καλά παιχνίδια, ώστε να εφαρμόσει κατάλληλα στοιχεία των παιχνιδιών αυτών, κατά το σχεδιασμό περιβαλλόντων μάθησης. Η υιοθέτηση μιας διδακτικής προσέγγισης με βάση την παιγνιώδη μάθηση βοηθά στην υιοθέτηση αυθεντικών στόχων, οδηγεί στην ευκολότερη επίλυση προβλημάτων, ενισχύει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, υποστηρίζει την επικοινωνία και θέτει τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού κλίματος στην τάξη.
Γλώσσα: Ελληνικά
URI: http://hdl.handle.net/11087/1779
Τόπος εκδήλωσης: Online
Όνομα εκδήλωσης: MoodleMoot 2021
Ημερομηνία εκδήλωσης: 2021-12-27
Εξειδίκευση τύπου: Παρουσίαση
Λέξεις-Κλειδιά: Παιγνιώδης Μάθηση, Gameful Learning, MoodleMoot, Moodle
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: Serafeim A. Triantafyllou
Άδεια χρήσης: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
Εμφανίζεται στις συλλογές:Παρουσιάσεις
Παρουσιάσεις