Τοπικοποίηση του συστήματος OrangeHRM για τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων
Συγγραφέας/Δημιουργός: Κασκαμανίδης, Θανάσης
Καλπάκης, Γιώργος
Τρίμμη, Φωτεινή
Ημερομηνία: 2010-09-29
Περίληψη: Παρουσίαση για την τοπικοποίηση του συστήματος OrangeHRM. Το OrangeHRM είναι ένα δημοφιλές διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων που προορίζεται για μεγάλους δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις. Είναι σε θέση να υποστηρίζει πλήρως τη διαχείριση του προσωπικού μεγάλων οργανισμών παρέχοντας δυνατότητες καταγραφής της δομής τους, καταχώρισης των προσωπικών στοιχείων του στελεχιακού δυναμικού και να αποθηκεύει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την οργάνωση του ανθρωπίνου δυναμικού ενός φορέα.
Γλώσσα: Ελληνικά
URI: http://repository.ellak.gr/ellak/handle/11087/1771
Τόπος εκδήλωσης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο ‘ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ’
Όνομα εκδήλωσης: Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον Δημόσιο Τομέα
Ημερομηνία εκδήλωσης: 2010-09-29
Εξειδίκευση τύπου: Παρουσίαση
Άδεια χρήσης: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
Εμφανίζεται στις συλλογές:Παρουσιάσεις
Ημερίδες