Ελληνοποίηση Πλατφόρμας Talend Open Studio
Συγγραφέας/Δημιουργός: Κορύλλος, Κωνσταντίνος
Φαρδέλας, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 2010-09-29
Περίληψη: Παρουσίαση για την Ελληνοποίηση Πλατφόρμας Talend Open Studio. Το Talend Open Studio Business Modeler ακολουθεί ιεραρχική προσέγγιση από την κορυφή προς τα κάτω, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους φορείς της επιχείρησης να εμπλακούν στο σχεδιασμό των διαδικασιών ολοκλήρωσης. Το Business Modeler είναι εύκολο στην κατανόηση, και παρέχει μη τεχνική άποψη της ροής εργασίας μιας επιχείρησης. Κατά κανόνα περιλαμβάνει τόσο τα συστήματα και τις διαδικασίες που ήδη λειτουργούν στο πλαίσιο του φορέα, καθώς και αυτά που θα χρειαστούν στο μέλλον.
Γλώσσα: Ελληνικά
URI: http://repository.ellak.gr/ellak/handle/11087/1768
Τόπος εκδήλωσης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο ‘ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ’
Όνομα εκδήλωσης: Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον Δημόσιο Τομέα
Ημερομηνία εκδήλωσης: 2010-09-29
Ηλεκτρονική διεύθυνση τεκμηρίου σε ελεύθερη πρόσβαση (link): http://vimeo.com/15567182
Εξειδίκευση τύπου: Βίντεο
Παρουσίαση
Άδεια χρήσης: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
Εμφανίζεται στις συλλογές:Παρουσιάσεις
Ημερίδες