Χαρτογράφηση των καμένων περιοχών της Πελοπονήσου με ανοικτά δεδομένα και ΕΛ/ΛΑΚ
Συγγραφέας/Δημιουργός: Αλεξανδρής, Νίκος
Ημερομηνία: 2010-11-19
Περίληψη: Παρουσίαση που έγινε στο πλαίσιο του GeoDataCamp 2010.
Γλώσσα: Ελληνικά
URI: http://repository.ellak.gr/ellak/handle/11087/1756
Τόπος εκδήλωσης: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Όνομα εκδήλωσης: GeoDataCamp 2010
Ημερομηνία εκδήλωσης: 2010-11-19
Εξειδίκευση τύπου: Παρουσίαση
Άδεια χρήσης: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
Εμφανίζεται στις συλλογές:Ημερίδες
Παρουσιάσεις