Η Wikipedia στη Βέροια
Συγγραφέας/Δημιουργός: ΕΕΛ/ΛΑΚ
Ημερομηνία: 2011-02-23
URI: http://hdl.handle.net/11087/1459
Ηλεκτρονική διεύθυνση τεκμηρίου σε ελεύθερη πρόσβαση (link): http://vimeo.com/20462266
Εξειδίκευση τύπου: 
Άδεια χρήσης: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
Εμφανίζεται στις συλλογές:Wikipedia
Βίντεο