Αναλυτικός οδηγός χρήσης του eXe
Συγγραφέας/Δημιουργός: Τσακάλογλου, Κωνσταντίνος
Εξηνταρίδης, Ιωάννης
Τσιμπάνης, Κωνσταντίνος
Γεωργιάδη, Σταυρούλα
Ημερομηνία: 2010-04-01
Περίληψη: Με την ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη δράσεων Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό είναι η διαλειτουργικότητα του εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό, τη δόμηση και συγγραφή του υλικού σύμφωνα με τα πρότυπο μαθησιακών τεχνολογίων και κυρίως το SCORM το οποίο είναι το επικρατέστερο. Για λόγους ευκολίας και ταχύτητας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη τέτοιου υλικού υπάρχουν διάφορες εφαρμογές (εμπορικές και μη) οι οποίες απλοποιούν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία δημιουργίας διαλειτουγικών πακέτων εκπαιδευτικού υλικού τηλεκπαίδευσης. Μία από τις πιο γνωστές εφαρμογές ανοικτού κώδικα είναι το eXe. Το ενδιαφέρον είναι ότι η εφαρμογή αυτή, παρέχει δυνατότητες για μετάφραση των μηνυμάτων τους σε οποιαδήποτε επιθυμητή γλώσσα. Στο εργαλείο eXe έχει γίνει στο παρελθόν μια πρώτη ελληνοποίηση η οποία όμως κρίνεται ελλειπής, μιας και δεν είναι ολοκληρωμένη ενώ αρκετά μηνύματα δεν περιέχουν δόκιμους όρους. Επομένως στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης προτάθηκε:Η ελληνοποίηση της εφαρμογής eXe και η συγγραφή οδηγών δημιουργίας πακέτων SCORM στην παραπάνω εφαρμογή καθώς και την περαιτέρω χρήση των παραγόμενων SCORM πακέτων σε πλατφόρμες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (π.x. Open eClass)
Γλώσσα: Ελληνικά
URI: http://hdl.handle.net/11087/1452
Ηλεκτρονική διεύθυνση τεκμηρίου σε ελεύθερη πρόσβαση (link): http://www.openeclass.org/downloads/files/docs/reload_exe/odigos_exe.pdf
http://www.openeclass.org/downloads/files/docs/reload_exe/exe_how_to.pdf
Έκταση: 28, 16
Εξειδίκευση τύπου: 
Άδεια χρήσης: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εγχειρίδιο/Οδηγός
Οδηγοί ΕΛ/ΛΑΚ