Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird
Συγγραφέας/Δημιουργός: Παπαδήμας, Κώστας
Ημερομηνία: 2009-01-01
Περίληψη: Ο Mozilla Thunderbird είναι η δημοφιλέστερη ΕΛΛΑΚ εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας οποία διατίθεται σε λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows, Apple Macintosh και Linux. Η Ελληνική έκδοση του ΤΒ υπάρχει εδώ και χρόνια αλλά απουσιάζει πλήρως η ελληνική τεκμηρίωση της εφαρμογής. Στόχος είναι να υπάρξει η συγγραφή ενός ελληνικού οδηγού χρήσης της Ελληνικής έκδοσης του Thunderbird (για την επερχόμενη έκδοση 3,0) (με χρήση και των Αγγλικών γνωσιακών βάσεων του Mozilla.org για τον TB)
Γλώσσα: Ελληνικά
URI: http://hdl.handle.net/11087/1440
Ηλεκτρονική διεύθυνση τεκμηρίου σε ελεύθερη πρόσβαση (link): http://www.opengr.net/thun_guide/Odhgos_Thunderbird.pdf
Έκταση: 170
Εξειδίκευση τύπου: 
Άδεια χρήσης: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εγχειρίδιο/Οδηγός
Οδηγοί ΕΛ/ΛΑΚ