Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 2010
Συγγραφέας/Δημιουργός: EΕΛ/ΛΑΚ
Ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης: 2010-05-01
Περίληψη: Το Συνέδριο Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για την Επιχειρηματικότητα, το Δημόσιο Τομέα, την Εκπαίδευση και την Έρυνα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στους χώρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στις 14 και 15 Μαΐου αλλά και στους χώρους των Πανεπιστημίων Μακεδονίας, Ηρακλείου και Πάτρας στις 16 Μαΐου. Το συνέδριο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Εταιρείας EΕΛ/ΛΑΚ (www.ellak.gr). Από το συνέδριο του 2010 υπάρχουν διαθέσιμες 54 φωτογραφίες και 70 παρουσιάσεις.
Γλώσσα: Ελληνικά
URI: http://hdl.handle.net/11087/1131
Τόπος εκδήλωσης: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Εξειδίκευση τύπου: 
Άδεια χρήσης: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εκδήλωση
Συνέδρια ΕΛ/ΛΑΚ

Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από το Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ.