Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ, συμπληρώνοντας την παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας
*Captcha

Σημείωση: Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info AT ellak DΟΤ gr,
Τηλέφωνο: +30 210-7474-271,
Φαξ: +30 210-7474-252
Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 56, 11527, Αθήνα