Σχετικά με το Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ

Τι είναι

Το Αποθετήριο Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου, που παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση σε υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν το Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοικτές Τεχνολογίες και το Ανοικτό Περιεχόμενο. Το αποθετήριο συμβάλλει στη συστηματική συλλογή, οργανωμένη διαχείριση και ηλεκτρονική διάθεση ανοικτού περιεχομένου, ενώ παράλληλα, συνεισφέρει στην αποθήκευση και μακροχρόνια διατήρησή του. Ο σκοπός του αποθετηρίου είναι να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο σχετικό περιεχόμενο προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Περιεχόμενο και Χρήση

Το Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ περιέχει υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν το Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοικτές Τεχνολογίες και το Ανοικτό Περιεχόμενο από την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, τα μέλη της, τις κοινότητες άλλα και μεμονωμένους δημιουργούς. Μελέτες, οδηγοί, παρουσιάσεις, εικόνες και βίντεο διατίθενται μέσα από ένα πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον, κάνοντας εύκολη την πλοήγηση και εύρεση του σχετικού υλικού. Με γνώμονα την αρχή της ανοικτής πρόσβασης, όλο το περιεχόμενο του αποθετηρίου είναι ελεύθερα προσβάσιμο, διευκολύνοντας την παρουσίαση του υλικού. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω διάχυσης, προβολής και αξιοποίησής του από την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ, αλλά και όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό.

Σε ποιους απευθύνεται

Το αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει υλικό σχετικό με ΕΛ/ΛΑΚ. Στο αποθετήριο εκτός από τις δυνατότητες πλοήγησης και αναζήτησης μπορεί, επίσης, να καταχωρεί σχετικό περιεχόμενο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης.

Η ανάπτυξη του αποθετηρίου

Το αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σε συνεργασία με την ΕΕΛ/ΛΑΚ, στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες". Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Για την ανάπτυξη του αποθετηρίου χρησιμοποιήθηκε λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ.